קורסים ללמידה עצמית בנושאים טכנו- פדגוגים (חינם)

ויסות עצמי בלמידה

הראש בעננים - לומדים להשתמש בסביבת ענן Microsoft 365 בחינוך

כניסה
ויסות עצמי בלמידה

הראש בעננים - לומדים להשתמש בסביבת ענן Google בחינוך

כניסה
ויסות עצמי בלמידה

ויסות עצמי בלמידה

כניסה
מה נשמע? שילוב פודקאסטים בהוראה

מה נשמע? שילוב פודקאסטים בהוראה

כניסה
PBL – עקרונות וכלים ללמידה מבוססת פרויקטים

PBL – עקרונות וכלים ללמידה מבוססת פרויקטים

כניסה
מאתגר להזדמנות, מפער לנורמה: פעולות לצמצום פערים

מאתגר להזדמנות, מפער לנורמה: פעולות לצמצום פערים

כניסה
בין פיזי לדיגיטלי בגן העתידי

בין פיזי לדיגיטלי בגן העתידי

כניסה
צילום והקלטה בגן העתידי

צילום והקלטה בגן העתידי

כניסה
סרטונים בהוראה - יצירה ושימושים

סרטונים בהוראה - יצירה ושימושים

כניסה
טכנולוגיה ולמידה דיפרנציאלית

טכנולוגיה ולמידה דיפרנציאלית

כניסה
רתימת הלומדים ללמידה מרחוק

רתימת הלומדים ללמידה מרחוק

כניסה
העולם בבית - שימוש במרחב הביתי ללמידה

העולם בבית - שימוש במרחב הביתי ללמידה

כניסה
נערכים ללמידה מרחוק I: שיקולי דעת והיבטים טכנולוגיים

ערכים ללמידה מרחוק I:
שיקולי דעת והיבטים טכנולוגיים

כניסה
היבטים פדגוגיים

למידה מרחוק II:
היבטים פדגוגיים

כניסה
עזרים דיגיטליים לגיוון דרכי הוראה והערכה

למידה מרחוק III:
עזרים דיגיטליים לגיוון דרכי הוראה והערכה

כניסה
תכנון למידה שבועית

למידה מרחוק IV:
תכנון למידה שבועית

כניסה
ניתוח נתונים בחינוך: לחשב, לנתח ולייעל את העבודה

ניתוח נתונים בחינוך: לחשב, לנתח ולייעל את העבודה

כניסה
שיתופיות במרחב המקוון – כי כבר אי אפשר בלי

שיתופיות במרחב המקוון – כי כבר אי אפשר בלי

כניסה
כלים דיגיטליים להצגת מידע והמחשתו

כלים דיגיטליים להצגת מידע והמחשתו

כניסה
 סביבות דיגיטליות בהוראת המתמטיקה – היכרות והתנסות למתחילים

סביבות דיגיטליות בהוראת המתמטיקה – היכרות והתנסות למתחילים

כניסה