קורסים ללמידה עצמית בנושאים טכנו- פדגוגים (חינם)

טכנולוגיה ולמידה דיפרנציאלית

טכנולוגיה ולמידה דיפרנציאלית

כניסה
ניתוח נתונים בחינוך: לחשב, לנתח ולייעל את העבודה

ניתוח נתונים בחינוך: לחשב, לנתח ולייעל את העבודה

כניסה
למידה מבוססת משחקים דיגיטליים

למידה מבוססת משחקים דיגיטליים

כניסה
שימוש בכלי הערכה דיגיטליים בלמידה

שימוש בכלי הערכה דיגיטליים בלמידה

כניסה
שיתופיות במרחב המקוון – כי כבר אי אפשר בלי

שיתופיות במרחב המקוון – כי כבר אי אפשר בלי

כניסה
כלים דיגיטליים להצגת מידע והמחשתו

כלים דיגיטליים להצגת מידע והמחשתו

כניסה
 סביבות דיגיטליות בהוראת המתמטיקה – היכרות והתנסות למתחילים

סביבות דיגיטליות בהוראת המתמטיקה – היכרות והתנסות למתחילים

כניסה
סרטונים בהוראה – יצירה ושימושים

סרטונים בהוראה – יצירה ושימושים

כניסה
שיקולי דעת והיבטים טכנולוגיים

ערכים ללמידה מרחוק I:
שיקולי דעת והיבטים טכנולוגיים

כניסה
היבטים פדגוגיים

למידה מרחוק II:
היבטים פדגוגיים

כניסה
עזרים דיגיטליים לגיוון דרכי הוראה והערכה

למידה מרחוק III:
עזרים דיגיטליים לגיוון דרכי הוראה והערכה

כניסה
תכנון למידה שבועית

למידה מרחוק IV:
תכנון למידה שבועית

כניסה